Service and Support

Design av fundament för fackverksmaster - Verstatower eller liknande.

 

Att göra ett korrekt fundament är avgörande inte minst för mastens tålighet mot belastning (antenner och vind. Mycket finns pubicerat kring detta och här lyfts specifika delar fram som kan vara av speciellt intresse och betydelse.

 

Dimensionering av betongfundamentet fås alltid från masttillverkaren och måste följas. Dock brukar inte alltid betongkvaliten definieras utan man blir utelämnas till betongleverantören. En ofta utnyttjad kvalite i Sverige för små till medelstora fundament är kvaliten K35.

 

Armeringsburen eller "the rebar cage" är helt avgörande för fundamentets hållfasthet då betong i sig är ett sprött material. Betydelsen av en korrekt dimensionerad bur är mycket viktig och masttillverkarken brukar tillhandahålla data för den. En typisk bur för en 20 meter hög telekopmast typ Versatower kan se ut som nedan bild. Dimensioner och ritning av armeringsburen för Versatower kan fås mot begäran.

 

 

 

Att jorda buren och utnyttja den för bättre jordning av hela masten så kallad Ufer jordning är lämpligt och bidrar till en bättre jordning av masten. I bilden nedan visas svart kopparledning för detta ändamål. Genom att utnyttja mastfundamentets betong och dess "hyfsade" ledningsförmåga har det visat att sig att ett jordsystems resitanse effektivt kan förbättras. Läs mera om Ufer jordning på: www.polyphaser.com/cms_spol_app/techdocs/Ufer%20and%20Tower%20Grounding.pdf

 

 

 

Bilden nedan visar ett grävt fundamentshål med armeringsbur (och Ufer jordning) och mall för mastbultar före K35 betong fylls i hålet.

 

 

 

Bilden visar närbild av en mastbult med monterad Ufer jordning och plattjärn för fixering av alla mastbultar vid rätt läge och för att undvika att de kan "dras ur" betongen vid extrem belastning.

 

 

 

Meny